Omgang met het coronavirus

Jij & Ik Zorg werkt op het gebied van het coronavirus (COVID-19) volgens de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij volgen dagelijks nauwlettend de ontwikkelingen. De gezondheid van onze klanten én die van onze medewerkers staan voorop. Zodra de overheid (RIVM) verzoekt om aanpassingen te doen in de werkwijze volgen we dit advies op. Voor de meest actuele informatie, adviezen en andere vragen over het coronavirus verwijzen wij naar de website van het RIVM.
Jij & Ik Zorg hanteert strikte hygiënemaatregelen:

  • Was handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

Jij-en-ik-zorg-corona-maatregelen
Wij hanteren de door de overheid geadviseerde, gebruikelijke hygiënemaatregelen. Dit betekent dat we geen gebruik maken van beschermende kleding. Het gebruik van chirurgische mondmaskers passen we alleen toe indien strikt noodzakelijk en naar beoordeling van de RIVM-richtlijnen voor de thuiszorg.
 
Jij & Ik Zorg handelt conform de richtlijnen van het RIVM voor medewerkers in de thuiszorg. Indien dit aanleiding geeft om de dienstverlening aan te passen dan nemen we direct contact met u op. Mocht u zelf besluiten om de dienstverlening te wijzigen, neem dan ook contact op met uw vestiging.
Jij-en-ik-zorg-coronaWij wijzen u ook op alertheid op symptomen bij uzelf en uw eigen gezinsleden of mantelzorger. Neem contact op met uw huisarts als u grieperig of koortsig bent en/of in contact bent geweest met iemand die besmet is. Dit geldt ook voor een gezinslid of mantelzorger dat regelmatig bij u op bezoek komt. Indien er een besmetting of een sterke verdenking daarop wordt vastgesteld, dan neemt uw huisarts en de GGD de regie, zij nemen dan contact met u op.
Heeft u klachten of vragen, het landelijke Corona telefoonnummer is 0800-1351. Voor een Corona test belt u het telefoonnummer 0800-1202
Logo-Jij-en-ik-Zorg-Den-Haag