Werkwijze Jij & Ik Zorg

Eerst volgt er een persoonlijk gesprek waar in wij kennis maken. Vanzelfsprekend kunt u, kiezen om een vertrouwenspersoon in de kennismaking te betrekken, indien u dit prettig vindt. Hebben wij na het kennismaking gesprek een wederzijds goed gevoel, dan gaan wij aan de slag voor u.

 • Heeft u nog geen PGB aanvraag lopen, dan gaan wij die voor u aanvragen bij de gemeente. Het persoonsgebonden budget is een subsidie van de overheid(gemeente) waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. U bepaald wie uw zorg gaat verlenen. Houdt er rekening mee dat een PGB  aanvraag bij de gemeente  6 weken kan duren.
 • Maakt u al gebruik van een PGB en heeft u een budget toegewezen gekregen op basis van indicatie is het mogelijk om over te stappen naar Jij & Ik Zorg. Wij maken deze overstap/wijziging voor u zo makkelijk mogelijk en de zorg zal regulier doorgaan.
 • Het kan ook zijn dat u een WMO( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) heeft. Dit zijn diensten die door de gemeente aan u toegewezen zijn. Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf uw zorg inkopen. Wij van Jij & Ik Zorg kunnen uw WMO omzetten. Uw Indicatie is dan al bekend bij de gemeente en zetten uw WMO om naar een aanvraag PGB.

Wat voor zorg kan je met een PGB inkopen:

 • Intensieve zorg & verpleging
 • Persoonlijke verzorging en verpleging
 • Huishoudelijke diensten
 • Hulpmiddelen en voorzieningen

Er bestaan verschillende aanvragen voor PGB’s

 • WLZ-PGB – Wet langdurige zorg, met een pgb kunt u langdurige, intensieve zorg inkopen.
  Bij een Wlz pgb heeft u een wet langdurige zorg-indicatie nodig. Dat gaat via het Centrum indicatiestelling Zorg(CIZ) Uw indicatie kunnen wij voor u aanvragen.
 • PGB-VV – Verpleging en verzorging vanuit de Zorgverzekeringswet.
  Heeft u een indicatie voor wijkverpleging of verpleging en verzorging, dan kunt u zelf uw zorg inkopen. Uw indicatie kunnen wij voor u aanvragen.
 • WMO-PGB – Wet maatschappelijk ondersteuning PGB kunt u doeltreffende ondersteuning inkopen. Dat betekent: dankzij de ondersteuning kunt u zelfstandig leven.

Tarieven

 

Meer vragen over onze diensten? Neem contact met ons op!

Logo-Jij-en-ik-Zorg-Den-Haag