Financieringsmogelijkheden

De financiering van onze thuiszorg kan op verschillende manieren. Graag willen wij van Jij & Ik Zorg dit samen met u doornemen om eventuele vragen alvast te beantwoorden.

  • Vanuit uw zorgverzekering (ZVW)
  • Vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
  • Vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ)
  • Particuliere financiering
  • Een combinatie van al deze financieringen is mogelijk

Zorgverzekeringswet (ZVW)
De zorgverzekeringswet maakt medische zorg financieel toegankelijk voor iedere inwonende Nederlander die verplicht is om een basisverzekering te hebben. Thuiszorg zoals verpleging, persoonlijke verzorging, tijdelijke verzorging, nachtzorg en terminale zorg zijn een onderdeel van het basispakket van uit uw zorgverzekering. Financiering van de thuiszorg gaat via uw zorgverzekering of met een persoons gebonden budget (PGB). Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Voor meer informatie over uw zorgverzekeringswet of basispakket verwijzen wij u door naar uw zorgverzekeraar.


Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Voor huishoudelijke hulp, ondersteuning, begeleiding en dagbesteding kunt u gebruik maken van de WMO. Deze wet regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Het aanvragen van hulp en
ondersteuning vanuit de WMO gaat via uw gemeente. Hulp en  ondersteuning vanuit de WMO is niet gratis, uw gemeente zal een eigen bijdrage van u vragen voor ondersteuning en of huishoudelijke diensten en of andere voorzieningen in het ondersteunen van uw zelfredzaamheid. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage. Wij verlenen geen WMO diensten.


Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving, zoals chronische zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking. Als u als zorgvrager ouder bent dan 18 jaar, dient u voor de WLZ een eigen bijdrage te betalen.


Particulieren diensten

Particuliere thuiszorg wordt niet gefinancierd vanuit uw zorgverzekering, WLZ (Wet Langdurige Zorg) of WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Indien niet voldoende zorguren aan u zijn toegekend, kunt u altijd gebruik maken van onze particulieren diensten voor extra aanvulling op de uren die u te kort komt. Dit wilt zeggen dat u zelf de geleverde extra zorg uren dient te betalen.

Meer vragen over de financieringsmogelijkheden? Neem contact met ons op!

Logo-Jij-en-ik-Zorg-Den-Haag